BỘ 14 QUYỂN TRUYỆN TRANH

GIỚI THIỆU BỘ TRUYỆN TRANH GIEO HẠT CÙNG VĨ NHÂN

 • Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân là bộ sách phát triển tư duy sâu sắc cho trẻ thông qua những tích chuyện Vĩ Nhân và tình huống Nguyên Nhân Kết Quả.
 • Nếu con biết Nguyên Nhân của những hành động đã làm hôm nay sẽ dẫn đến Kết Quả trong tương lai như thế nào thì con sẽ dễ dàng tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của.
 • Từ đó con biết việc đúng tốt nên làm, điều sai xấu nên bỏ. Tư duy Nhân – Quả sẽ giúp con hình thành nhân cách Đạo Đức sớm trong con.
 • Vĩ nhân là những tấm gương có đầy đủ Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực để nuôi dưỡng ước mơ hoài bão, lý tưởng sống đúng đắn cho trẻ. Có yêu mến Vĩ Nhân, trẻ sẽ có học tập tính cách tốt đẹp của những vĩ nhân, trẻ sẽ mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn và sâu sắc hơn.
 • Tư duy Nhân Quả và tấm gương Vĩ Nhân là sẽ ươm mầm nhân cách + phát triển trí tuệ cho trẻ.

Chúng tôi có một ƯỚC MƠ

 • Từng đứa trẻ được rèn luyện nhân cách từ nhỏ.
 • Bố mẹ cùng tư duy với con cái về Nguyên nhân và Kết quả của từng vấn đề.
 • Thầy cô và học sinh cùng tư duy đa chiều, cùng đọc sách, đóng kịch, kể chuyện.
 • Trẻ tự nhận thức việc gì thiện nên làm, việc gì không thiện nên bỏ.
 • Mình gieo hạt sai, hạt xấu thì biết dừng để gieo lại hạt giống thiện lành.
 • Thấy người khác gieo hạt xấu thì mình khởi lên tình thương, khuyên răn họ gieo hạt thiện lành trở lại.
 • Để Nhân cách đạo đức ngấm sâu vào trong từng nếp nghĩ, lời nói và hành vi của trẻ.
 • Rồi 20 năm sau, xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn bởi thế hệ đó